ബിഹാറിൽ എൻഡിഎക്ക് നേട്ടം; അട്ടിമറി ആരോപണവുമായി മഹാസഖ്യം

ആകെ സീറ്റ് - 243 കേവല ഭൂരിപക്ഷം - 122
ബിഹാറിൽ എൻഡിഎക്ക് നേട്ടം; അട്ടിമറി ആരോപണവുമായി മഹാസഖ്യം

എൻഡിഎ -124 മഹാസഖ്യം -111 എൽജെപി- 01 മറ്റുള്ളവർ - 07

Related Stories

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com