ബ്രാക്കിതെറാപ്പി ചികിത്സ പുനരാരംഭിച്ചു
Thrissur

ബ്രാക്കിതെറാപ്പി ചികിത്സ പുനരാരംഭിച്ചു

By News Desk

Published on :

തൃശൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയിലെ റേഡിയോതെറാപ്പി വിഭാഗത്തിൽ കാൻസർ രോഗികൾക്കായുളള ബ്രാക്കിതെറാപ്പി ചികിത്സ ജൂലൈ 21 മുതൽ പുനരാരംഭിച്ചു. ഗർഭാശയ കാൻസർ ഉളള രോഗികൾക്കും അന്നനാളത്തിൽ കാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികൾക്കും ഗുണകരമായ ചികിത്സയാണ്. ഫോൺ: 0487-2200315, 2200316.

Anweshanam
www.anweshanam.com