കോവിഡ് 19; ഇന്ന് ജില്ലയിൽ 63 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 63 പേർക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.1. ആനാവൂർ സ്വദേശി 36 കാരൻ. രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ സ്വയം വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.2. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി 85 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.3. പോങ്ങുംമൂട് സ്വദേശിനി 32 കാരി. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനക്കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.4. പൂന്തുറ സ്വദേശി 29 കാരൻ. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാന്റീൻ പർച്ചേസ് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.5. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി 34 കാരൻ. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.6. പൂന്തുറ സ്വദേശി 34 കാരൻ. പൂന്തുറയിൽ മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.7. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 27 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.8. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി 29 കാരി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.9. ആനാട് സ്വദേശിനി 28 കാരി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.10. മണക്കാട് സ്വദേശിനി 50 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.11. പൂന്തുറ, മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി 44 കാരൻ. മത്സ്യവിപണനം നടത്തുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.12. പാച്ചല്ലൂർ സ്വദേശി 30 കാരൻ. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.13. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി 52 കാരി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.14. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ നെടുങ്കാട് സ്വദേശി 32 കാരൻ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.15. വള്ളക്കടവ്, പുത്തൻപാലം സ്വദേശി 26 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.16. ചെറിയതുറ സ്വദേശി 32 കാരൻ. ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണവിതരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡെലിവറി ബോയി ആണ്. തമ്പാനൂർ പ്രദേശത്ത് ഭക്ഷണവിതരണം നടത്തിവരുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.17. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ കണിയാപുരം സ്വദേശി 25 കാരൻ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.18. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ പൊഴിയൂർ സ്വദേശി 27 കാരൻ. ഇന്ന് രോഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.19. തിരുമല, അണ്ണൂർ സ്വദേശി 15 കാരൻ. വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.20. പനങ്ങോട് സ്വദേശി 34 കാരൻ. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.21. പി.എം.ജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിമൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസക്കാരിയായ 22 കാരി. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.22. യു.എ.യിൽ നിന്നെത്തിയ അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി 27 കാരൻ. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.23. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിനി 27 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു. വനിതാ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.24. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി 49 കാരൻ. ചിറയിൻകീഴിൽ പൗൾട്രീഫാം നടത്തുന്നു. ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.25. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 41 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.26. അമരവിള സ്വദേശി 78 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.27. ആറാലുമൂട് സ്വദേശി 21 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.28. കുരക്കോട് സ്വദേശിനി 40 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.29. കോട്ടപുരം സ്വദേശി 45 കാരൻ. വിഴിഞ്ഞത്ത് മത്സ്യതൊഴിലാളി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.30. കോട്ടപുരം സ്വദേശിനി 18 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.31. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി 39 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.32. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി 20 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.33. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി 40 കാരൻ. ഡ്രൈവറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.34. കോട്ടപുരം സ്വദേശിനി 62 കാരി. മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.35. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശി 44 കാരൻ. കെട്ടിടത്തൊഴിലാളിയാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.36. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി 18 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.37. കോട്ടപുരം സ്വദേശിനി 26 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.38. പരശ്ശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി 47 കാരി. നഴ്‌സാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.39. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി 43 കാരൻ. സെയിൽസ്മാൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.40. പെരുമ്പഴുതൂർ സ്വദേശിനി 34 കാരി. റേഡിയോഗ്രാഫറാണ്. രോഗലക്ഷണം പ്രകടമായതുമുതൽ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.41. ആനാട് സ്വദേശി 60 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.42. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 72 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.43. പൂന്തുറ സ്വദേശി 33 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.44. പൂന്തുറ സ്വദേശി 26 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.45. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 54 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.46. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 46 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.47. പൂന്തുറ സ്വദേശി 48 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.48. പൂന്തുറ സ്വദേശി 35 കാരൻ. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.49. പൂന്തുറ സ്വദേശി 20 കാരൻ. സെയിൽസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവാണ്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.50. പൂന്തുറ, ചെറിയമുട്ടം സ്വദേശിനി 22 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.51. പൂന്തുറ സ്വദേശി 21 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.52. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി 65 കാരി. മത്സ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.53. പൂന്തുറ, ചെറിയമുട്ടം സ്വദേശി 82 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.54. പൂന്തുറ, ചെറിയമുട്ടം സ്വദേശി 16 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.55. പൂന്തുറ, ചെറിയമുട്ടം സ്വദേശി 18 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.56. പൂന്തുറ, ചെറിയമുട്ടം സ്വദേശിനി 44 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.57. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി 24 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.58. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി 55 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.59. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി 5 വയസുകാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.60. ബാമാപള്ളി സ്വദേശി 26 കാരൻ. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.61. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി 54 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.62. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി 55 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.63. ചെറിയതുറ സ്വദേശിനി 44 കാരി. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചു.*കോവിഡ് 19 സ്ഥിതി വിവരം ഇന്ന് (13.07.2020)**ഇന്ന് ജില്ലയിൽ പുതുതായി 775 പേർ രോഗനിരീക്ഷണത്തിലായി. 617 പേർ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി.* ജില്ലയിൽ 18,246പേർ വീടുകളിലും 1,794 പേർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കരുതൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.* ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഇന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി 226 പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 34 പേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.* ജില്ലയിൽ ആശുപത്രികളിൽ 730 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.* ഇന്ന് 413 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ഇന്ന് 649 പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ലഭിച്ചു.* ജില്ലയിൽ 72 സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 1,794 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്.*കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ 173 കോളുകളാണ് ഇന്നെത്തിയത്.* മാനസികപിന്തുണ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന 28 പേർ ഇന്ന് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽപ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ചു. മാനസിക പിന്തുണ ആവശ്യമായ 1,320 പേരെ ഇന്ന് വിളിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1.കൊറോണ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം -20,7702.വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം -18,2463. ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -7304. കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം -1,7945. ഇന്ന് പുതുതായി നിരീക്ഷണ ത്തിലായവരുടെ എണ്ണം -775വാഹന പരിശോധന :ഇന്ന് പരിശോധിച്ച വാഹനങ്ങൾ -1,118പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായവർ -2,002

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com