എം. ബി.എ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നെയ്യാർഡാമിൽ ഉള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്ൽ ( കിക്മ) 2020-22 എം.ബി.എ. (ഫുൾടൈം) ബാച്ചിലേക്ക് ജൂലൈ 29 (ബുധൻ ആഴ്ച ) രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഓൺലൈൻ ഇൻറർവ്യൂ നടത്തുന്നു.

കെ മാറ്റ് (KMAT)പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്കും, സീ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് (CMAT/CAT)യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ ഓൺലൈൻ ഇൻറർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം. സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് 20 ശതമാനം സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അപേക്ഷകർ ഇൻറർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് താഴെ ചേർക്കുന്നു

https://meet.google.com/xjw-iqga-unq

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8547618290.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com