ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂൾ ചിലവ് മാത്രമേ ഈടാക്കാവൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി

ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസിൽ ഇളവ് തേടി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.
ഈ അധ്യയന വർഷം   സ്കൂൾ ചിലവ് മാത്രമേ ഈടാക്കാവൂ
എന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ സ്കൂൾ ചിലവ് മാത്രമേ ഈടാക്കാവൂ എന്ന് ഹൈക്കോടതി . കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രം നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസിൽ ഇളവ് തേടി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

സ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.കോവിഡ് മൂലം സാമ്ബത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിലൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കരുത്. ഇത് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് കോടതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.ഹർജികളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ കൃത്യമായ ചെലവുകൾ നവംബർ 17നകം അറിയിക്കണമെന്നും ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചു.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com