സംസ്ഥാനത്ത് 6 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ

7 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി
സംസ്ഥാനത്ത് 6 പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 8 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. 7 പ്രദേശങ്ങളെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ 618 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണുള്ളത്.

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ സബ് വാർഡ് 3, 5, 18), ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പുളിങ്കുന്ന് (സബ് വാർഡ് 1), കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മേലില (സബ് വാർഡ് 10, 12, 13), പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വടകരപതി (11), മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എ.ആർ. നഗർ (10, 12), കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയം (9) എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ. ഇതോടെ ആകെ 617 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com