മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്കുള്ള സംവരണം; സർക്കാരിനെതിരെ എൻഎസ്എസ് കോടതിയില്‍

സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള അർഹത നിശ്ചയിക്കുന്നത് നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെന്നിരിക്കെ, മുന്നാക്ക സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിലെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ആരോപണം
മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പിന്നാക്കക്കാർക്കുള്ള സംവരണം; സർക്കാരിനെതിരെ എൻഎസ്എസ് കോടതിയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: മുന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള സംവരണത്തിൽ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഎസ്എസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിനുള്ള അർഹത നിശ്ചയിക്കുന്നത് നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണെന്നിരിക്കെ, മുന്നാക്ക സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിലെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ആരോപണം. മുന്നാക്ക സമുദായ പട്ടിക കാലവിളംബം കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുൻപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിക്കൊപ്പം എൻഎസ്എസ് ഉപഹർജി നൽകിയത്.

സർക്കാർ നിയമിച്ച മുന്നാക്കകമ്മീഷൻ മുന്നാക്കസമുദായാംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് 2019-ൽ സമർപ്പിക്കുകയും സർക്കാർ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും മുന്നാക്കസമുദായ പട്ടിക ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എൻഎസ്എസ് പരാതിപ്പെടുന്നു.

സാമ്പത്തികസംവരണത്തിന്‍റെ അർഹത നിശ്ചയിക്കുന്ന നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കേ, മുന്നാക്കസമുദായപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവർക്ക് സംവരണം നേടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുണ്ട്. മുന്നാക്ക സമുദായപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഏതൊക്കെ സമുദായാംഗങ്ങൾക്ക് സംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയൂ. സാമ്പത്തിക സംവരണം കിട്ടാൻ റവന്യൂ അധികാരികൾ നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പലപ്പോഴും നൽകുന്നില്ല. അതും ഈ കാരണത്താലാണെന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനായി മുന്നാക്കസമുദായപട്ടിക ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ഉപഹർജിയും എൻഎസ്എസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചെന്നും എൻഎസ്എസ് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

AD
No stories found.
Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com