വെട്ടുകിളി ശല്യം അട്ടപ്പാടിയിലും
Kerala

വെട്ടുകിളി ശല്യം അട്ടപ്പാടിയിലും

പച്ചക്കറിയും മറ്റ് കാര്‍ഷിക വിളകളുടെയും ഇലകളാണ് ഇവ തിന്നുതീര്‍ക്കുന്നത്.

By News Desk

Published on :

പാലക്കാട്: വെട്ടുകിളി ശല്യം അട്ടപ്പാടിയിലും രൂക്ഷമാകുന്നു. പുല്‍ച്ചാടി ഇനത്തില്‍ പെട്ട വെട്ടുകിളികളാണ് അട്ടപ്പാടിയില്‍ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നത്. പച്ചക്കറിയും മറ്റ് കാര്‍ഷിക വിളകളുടെയും ഇലകളാണ് ഇവ തിന്നുതീര്‍ക്കുന്നത്. കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ കീട രോഗ ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അട്ടപ്പാടിയില്‍ പരിശോധന നടത്തി. ഈ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിനായി വേപ്പണ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കൃഷി വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. വനത്തോട് ചേര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ ശല്യം കൂടുതലായി ഉള്ളത്.

Anweshanam
www.anweshanam.com