തൃശൂരിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ്

സ്ത്രീകൾക്കും, പുതുമുഖങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക
തൃശൂരിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ്

തൃശൂർ: തൃശൂരിലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ്. തൃശൂർ കോർപറേഷനിലെ 55 ഡിവിഷനുകളിലേക്കും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ 29 ഡിവിഷനുകളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികിളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സ്ത്രീകൾക്കും, പുതുമുഖങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക.

Read also: കോട്ടയത്തെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയായി

സിപിഎമ്മിനായി 38 പേരും, സിപിഐക്കായി എട്ട് പേരും, എൽജെഡിക്കായി മൂന്ന് പേരുമാണ് മത്സരിക്കുക. അടുത്തിടെ മുന്നണിയിലെത്തിയ കേരളകോൺഗ്രസ്സ് മാണി വിഭാഗത്തിനും ജെഡിഎസിനും രണ്ട് സീറ്റ് വീതം നൽകി. എൻസിപി , കോൺഗ്രസ്സ് (എസ്) എന്നിവർ ഓരോ സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിലും തൃശൂർ കോർപറേഷൻ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇടതു മുന്നണിയായിരുന്നു.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com