നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നാളെ നിയന്ത്രിത അവധി

ജീവനക്കാർക്കും ഓഫിസർമാർക്കും സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ നിയന്ത്രിത അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നാളെ നിയന്ത്രിത അവധി

തിരുവനന്തപുരം: നബിദിനം പ്രമാണിച്ച് ഒക്ടോബർ 29ന് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ മുസ്​ലിം സമുദായത്തിൽപെട്ട ജീവനക്കാർക്കും ഓഫിസർമാർക്കും സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ നിയന്ത്രിത അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

29ന്​ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവധിക്ക് അർഹതയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കോമ്പൻസേറ്ററി ഓഫ് അനുവദിക്കും. ആ ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ആയാൽ മറ്റൊരു ദിവസം മാറ്റി നൽകും. എന്നാൽ. വീക്കിലി ഓഫ് ആയാൽ മാറ്റി അനുവദിക്കില്ല.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com