തുടര്‍ച്ചയായ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി.
Kerala

തുടര്‍ച്ചയായ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി.

സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി. പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 25 പൈസയും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 20 പൈസയുമാണ് കൂടിയത്.

Geethu Das

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ ഇരുപത്തൊന്നാം ദിവസവും ഇന്ധനവില കൂടി. പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 25 പൈസയും ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 20 പൈസയുമാണ് കൂടിിയത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ച്ചക്കിടെ ഡീസലിന് 10.45 രൂപയും പെട്രോളിന് 9.17രൂപയുമാണ് കൂടിയത്.

ജൂണ്‍ ഏഴ് മുതലാണ് ഇന്ധനവിലയില്‍ വര്‍ദനവ് ഉണ്ടായത്. രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില ഇപ്പോള്‍ 19 മാസത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ പെട്രോളിനെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണ് ഡീസലിന്. പെട്രോള്‍ ലിറ്ററിന് 80.38 രൂപയും ഡീസലിന് 80.40 രൂപയുമാണ് വില.

Anweshanam
www.anweshanam.com