കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടം: പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയുള്ളവരുടെയും മരണപെട്ടവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാന്‍...
Kerala

കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടം: പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയുള്ളവരുടെയും മരണപെട്ടവരുടെയും വിവരങ്ങൾ അറിയാന്‍...

News Desk

News Desk

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയുള്ളവരുടെയും, മരണപെട്ടവരുടെയും വിവരങ്ങൾ താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJXwT9m4A9u4MW32plfhRgu4o2u0eHPH7nHEOIeBF0c/htmlview?usp=drivesdk&pru=AAABc-41IGQ*7ulZWoMXEpt0EgMOksyaNA
Anweshanam
www.anweshanam.com