സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി

10 പ്രദേശങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ കൂടി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് 11 പുതിയ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 10 പ്രദേശങ്ങളെ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 661 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളാണ് ആകെയുള്ളത്.

പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ

വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊഴുതന (കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ സബ് വാർഡ് 3, 5, 11), മാനന്തവാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി (24, 25, 26, 27), തരിയോട് (സബ് വാർഡ് 4, 8, 9, 12), എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കൽ (സബ് വാർഡ് 3), വേങ്ങൂർ (സബ് വാർഡ് 10), തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്മരുതി (സബ് വാർഡ് 3), തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തിരുവില്വാമല (സബ് വാർഡ് 10), കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുറമേരി (10, 13, 14), കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പരവൂർ (25), പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോട്ടനാട് (11), ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആല (10).

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com