സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി റെയിൽവേ :മാവേലിയു०, മലബാർ എക്സ്പ്രസു० ഓടു०

എല്ലാം റിസർവേഷൻ കോച്ചുകളായിരിക്കും
സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാനൊരുങ്ങി  റെയിൽവേ :മാവേലിയു०, മലബാർ എക്സ്പ്രസു० ഓടു०

മലബാർ, മാവേലി എക്സ്പ്രസുകളുൾപ്പെടെ 13 തീവണ്ടികളുടെ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം മലബാർ എക്സ്പ്രസ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ചയും മംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ഈ മാസം 10നും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും.

ചെന്നൈ-തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ-മംഗളൂരു, ചെന്നൈ-പാലക്കാട്, ചെന്നൈ-ഗുരുവായൂർ (തിരുവനന്തപുരം വഴി) എന്നീ വണ്ടികൾ ഈ മാസം 8ന് ഓടി തുടങ്ങും. മധുര-പുനലൂർ എക്സ്പ്രസ് വെള്ളിയാഴ്ച്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കും. കോവിഡ്കാല സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ആയതിനാൽ ഇവയിൽ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം റിസർവേഷൻ കോച്ചുകളായിരിക്കും.

ചെന്നൈ-തിരുച്ചെന്തൂർ, ചെന്നൈ-കാരയ്ക്കൽ,മധുരവഴിയുള്ള കോയമ്പത്തൂർ-നാഗർകോവിൽ, ചെന്നൈ എഗ്മോർ-രാമേശ്വരം, ചെന്നൈ-നാഗർകോവിൽ, ചെന്നൈ-മന്നാർഗുഡി എന്നിവയാണ് വീണ്ടും സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന മറ്റുവണ്ടികൾ.

പകൽവണ്ടികളായ പരശുറാം, ഏറനാട്, രാജ്യറാണി, അമൃത എക്സ്പ്രസുകൾ എന്ന് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com