ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലകളിലൊന്ന് ഗുജറാത്തിൽ വരുന്നു

2023 ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി മൃഗശാല പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലകളിലൊന്ന്  ഗുജറാത്തിൽ വരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി :ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാലകളിലൊന്ന് വരുന്നു .അതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ .ഗുജറാത്തിലാണ് ചരിത്ര സംഭവം അരങ്ങേറുക .അംബാനി കുടുംബത്തിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ മൃഗശാലയുടെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ ആരംഭിച്ചു.

2023 ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി മൃഗശാല പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കും.മൃഗശാലയോടൊപ്പം സർക്കാരിന് സഹായകമാവുന്ന വിധത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസകേന്ദ്രത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കുമെന്ന് കോർപറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ പരിമൾ നത്വാനി അറിയിച്ചു.

No stories found.
Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com