പതിനായിരക്കണക്കിന് ഒച്ചുകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയ നിലയിൽ

വാട്ടർ ബോഡിയിൽ വാക്കിംഗ് ട്രാക്ക്, ലേക്ക് ബണ്ട്, മരങ്ങൾ, ബെഞ്ചുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.
പതിനായിരക്കണക്കിന് ഒച്ചുകൾ ചത്തൊടുങ്ങിയ നിലയിൽ

ബാംഗ്ലൂർ :കുഡ്‌ലു ദൊഡാകെരെ തടാകക്കരയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഒച്ചുകളെ ചത്തൊടുങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി .പരപ്പാന അഗ്രഹാരയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന 40 ഏക്കർ ജലാശയമാണിത് , 2017 മുതൽ യുണൈറ്റഡ് വേ ബെംഗളൂരു സ്വീകരിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നു, പരപ്പണ അഗ്രഹാര, കുഡ്‌ലു ചിക്ക കേരെ, ഹരളൂരു, കാസവനഹള്ളി, കൈക്കോണ്ടരഹള്ളി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന തടാകങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണിത്.

മലിനജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒച്ചുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് സമീപവാസികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. "തടാകത്തിലേക്ക് മലിനജല പൈപ്പ് ഒഴുകുന്നു, അതിൽ മലിനജലം പുറന്തള്ളുന്നു. ഓക്സിജന്റെ അഭാവമാണ് ഒച്ചുകൾ മരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം, ”താമസക്കാരനും കുഡ്‌ലു ദോഡാകെരെ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ശ്രീപതി പ്രഭു പറഞ്ഞു.വാട്ടർ ബോഡിയിൽ വാക്കിംഗ് ട്രാക്ക്, ലേക്ക് ബണ്ട്, മരങ്ങൾ, ബെഞ്ചുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

AD
No stories found.
Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com