സ്ത്രീ വിവാഹപ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ കമ്മിറ്റി

സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് മിനിമം വയസ് എത്രയെന്നത് പുന:പരിഗണിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറക്ക് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും.
സ്ത്രീ വിവാഹപ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ കമ്മിറ്റി

ന്യൂഡെല്‍ഹി: സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് മിനിമം വയസ് എത്രയെന്നത് പുന:പരിഗണിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുറക്ക് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും - റെഡ് ഫോര്‍ട്ടില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പാതകയുര്‍ത്തി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി - എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

നമ്മുടെ പെണ്‍മക്കളുടെ വിവാഹ വയസ് പുന:പരിഗണിക്കണപ്പെടണം. അതിനാണ് കമ്മിറ്റി രൂപവല്‍ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വയംതൊഴില്‍ അവസരങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് തുല്യ അവസരമുറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് അവസരങ്ങളില്‍ തുല്യതയെന്നിടത്ത് രാജ്യം ശക്തിപ്പെടും. രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമേറും - മോദി കൂട്ടി ചേര്‍ത്തു.

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com