പാസഞ്ചർ‌ - സബർ‌ബൻ‌ ട്രെയിൻ‌ സർവീസുകൾ‌ സസ്പെൻ‌ഷൻ തുടരും
India

പാസഞ്ചർ‌ - സബർ‌ബൻ‌ ട്രെയിൻ‌ സർവീസുകൾ‌ സസ്പെൻ‌ഷൻ തുടരും

നിലവിൽ 230 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ തുടർന്നും സർവ്വീസ് നടത്തും

News Desk

News Desk

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ സാധാരണ പാസഞ്ചർ‌, സബർ‌ബൻ‌ ട്രെയിൻ‌ സർവീസുകൾ‌ സസ്പെൻ‌ഷൻ തുടരുമെന്ന് റെയിൽ‌വേയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ‌ പറയുന്നു - മണി കൺട്രോൾ റിപ്പോർട്ട്.

നിലവിൽ 230 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ തുടർന്നും സർവ്വീസ് നടത്തും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പരിമിതമായി സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്ന മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളും തുടരും. പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ പതിവായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യാനുസരണം അധിക പ്രത്യേക ട്രെയിനുകളുടെ സർവ്വീസുകൾ സാധ്യമാണ്- റെയിൽവേ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽ‌വേ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പാസഞ്ചർ ബിസിനസിൽ 40000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.

Anweshanam
www.anweshanam.com