25 -മത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേള ;എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31

25 -മത് രാജ്യാന്തര 
ചലച്ചിത്ര മേള ;എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 25- മത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് മത്സര വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമ, മലയാള സിനിമ, ലോക സിനിമ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എൻട്രികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31 എന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അറിയിച്ചു.

ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക. എൻട്രികൾ ഓൺലൈൻ ആയി www.iffk.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി 2020 ഒക്ടോബർ 31നു മുൻപായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അക്കാദമി അറിയിച്ചു.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com