പരീക്ഷാഭവനില്‍ കമ്പ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമറുടെ ഒഴിവ്
Education

പരീക്ഷാഭവനില്‍ കമ്പ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമറുടെ ഒഴിവ്

Ruhasina J R

പരീക്ഷാഭവനില്‍ കമ്പ്യുട്ടർ പ്രോഗ്രാമറുടെ രണ്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എം.സി.എ/ബി.ടെക്(ഐ.റ്റി/സി.എസ്), എം.എസ്.സി(ഐ.റ്റി/സി.എസ്), റഗുലര്‍/ഫുള്‍ടൈം കോഴ്‌സ് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികള്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്) ആണ് യോഗ്യത. കമ്പ്യുട്ടർ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, ഡി.ബി.എം.എസ്, നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയില്‍ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വേണം. പി.എച്ച്‌.പിയും സമാന ഫ്രെയിംവര്‍ക്കും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസനത്തില്‍ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.ഫുള്‍ ബയോഡേറ്റാ സഹിതം 14നകം ജോയിന്റ് കമ്മീഷണര്‍, പരീക്ഷാ ഭവന്‍, പൂജപ്പുര എന്ന വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: keralapareekshabhavan.in.

Anweshanam
www.anweshanam.com