പിഎസ്‌സി അഭിമുഖ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു

ഈ മാസം 7, 8, 9 തിയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന അഭിമുഖ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത്.
പിഎസ്‌സി അഭിമുഖ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പിഎസ്‌സി അഭിമുഖ പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവെച്ചു. പിഎസ്‌സി ആസ്ഥാനത്തും മേഖല/ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഈ മാസം 7, 8, 9 തിയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന അഭിമുഖ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതേ സമയം വകുപ്പുതല പരീക്ഷകള്‍ ഈ മാസം 10 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും.

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com