പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ രണ്ടാം സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നാളെ

പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ രണ്ടാം സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നാളെ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡിസംബർ 3, 4, 5 തീയതികളിൽ നടത്തും. നിലവിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ കോളേജ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ www.polyadmission.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ vacancy position എന്ന ലിങ്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാം.

സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഓൺലൈനായി സെലക്റ്റ് ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകേണ്ടതില്ല. നിലവിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവരിൽ സ്ഥാപനമാറ്റമോ ബ്രാഞ്ച് മാറ്റമോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, പുതിയതായി അഡ്മിഷൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും (റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ) സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനു വേണ്ടി ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു വരെ അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിലെ Spot Admission Registration എന്ന ലിങ്ക് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കോവിഡ്-19 മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.polyadmission.ഓർഗ് എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com