പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം: അവസാന അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ ഫീസടച്ച് പ്രവേശനം നേടണം.
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം: അവസാന അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: ഗവണ്‍മെന്റ്/ ഗവണ്‍മെന്റ്-എയ്ഡഡ്/ ഐ.എച്ച്.ആര്‍.ഡി/ സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്കു ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിനുള്ള മൂന്നാമത് (അവസാന) അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ചവര്‍ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മുഴുവന്‍ ഫീസടച്ച് പ്രവേശനം നേടണം. നേരത്തെ ഉയര്‍ന്ന ഓപ്ഷനു വേണ്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരും ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ 19ന് വൈകിട്ട് നാലിന് മുമ്പ് പ്രവേശനം നേടണം.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com