ത്രിവത്സര എൽഎൽബി പ്രവേശനം: റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
Education

ത്രിവത്സര എൽഎൽബി പ്രവേശനം: റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ്‌ ലഭിക്കും

News Desk

News Desk

തിരുവനന്തപുരം: 2020-ലെ ത്രിവത്സര എൽഎൽബി കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ്‌ ലഭിക്കും.

വെബ്സൈറ്റിലെ "Three Year LL.B 2020 - Candidate Portal' എന്ന ലിങ്കിലെ "Result' എന്ന മെനു ഐറ്റം ക്ലിക്‌ ചെയ്താൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരവരുടെ റാങ്ക് ദൃശ്യമാകും. നിഖിൽ ഉമ്മൻ മാത്യു (റോൾ നം. 55246) പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി.

ഉത്തര സൂചിക സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾ വിദഗ്ദ സമിതി പരിശോധിച്ച്‌ ഉത്തര സൂചികയിൽ മാറ്റംവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് മതിയായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നതിന് www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ സൗകര്യമുണ്ട്‌. ഹെൽപ്പ്‌ ലൈൻ നമ്പർ: 0471 2525300.

Anweshanam
www.anweshanam.com