വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം നിബന്ധനകളിൽ ആർ.ബി.ഐ ഇളവനുവദിക്കും
business

വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം നിബന്ധനകളിൽ ആർ.ബി.ഐ ഇളവനുവദിക്കും

വൈറ്റ് ലേബൽ കളിക്കാർ എടിഎമ്മുകളുടെ വിന്യാസ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇളവ് വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്

Sreehari

ന്യൂഡൽഹി: വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎമ്മുകളുടെ വിന്യാസ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇളവ് വരുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എടിഎമ്മുകൾ ആണുള്ളത്-ബാങ്ക് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എടിഎമ്മുകൾ, ബ്രൌൺ ലേബൽ എടിഎമ്മുകൾ, വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎമ്മുകൾ. ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളുടെ (എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎമ്മുകൾ.

അത്തരം എടിഎമ്മുകൾ തുറക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ബാങ്കിംഗ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ലൈസൻസോ അനുമതിയോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരിൽ, ബാങ്കുകളല്ലാത്തവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ എടിഎമ്മുകളെ വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎമ്മുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്തിടെയുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വൈറ്റ് ലേബൽ എടിഎം കളിക്കാർക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അപെക്സ് ബാങ്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അവ ആവശ്യമില്ല.

പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും 23,597 വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം. മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാനായത്. നിലവിൽ ആദ്യവർഷം ആയിരം എ.ടി.എമ്മാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാംവർഷം ഇതിന്‍റെ ഇരട്ടിയും മൂന്നാംവർഷം മൂന്നിരട്ടിയും എ.ടി.എം. സ്ഥാപിച്ചിരിക്കണം. ഇതു പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് രണ്ടുലക്ഷത്തോളം വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എമ്മുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കന്പനികൾക്ക് സാധ്യമായ രീതിയിൽ വാർഷികലക്ഷ്യം നൽകുന്നതാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഓരോ കന്പനിക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എം. ഉപയോഗിക്കുന്പോൾ കാർഡ് നൽകിയ ബാങ്ക് നൽകുന്ന 15 രൂപ ഫീസാണ് വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം. നടത്തുന്ന കന്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 18 രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്ന് കന്പനികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം. ഉള്ളത് ടാറ്റ കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് പേമെൻറ് സൊലൂഷനാണ്-8290 എണ്ണം. ബി.ടി.ഐ. പേമെൻറ്സിന് 6249 എണ്ണവും വക്രാംഗീക്ക്‌ 4506 എണ്ണവും ഹിറ്റാച്ചി പേമെൻറിന് 3535 എണ്ണവുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് 217 വൈറ്റ് ലേബൽ എ.ടി.എം. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Anweshanam
www.anweshanam.com